-20%

Shree Gajanan Maharaj Vijay Granth Sahityik Parayan श्री गजानन विजय ग्रंथाचे साहित्यिक पारायण

80.00

आदरणीय सौ वैशाली ताईंच्या मनोगतातून पारायण व वाचन ह्यातील फरक स्पष्ट होतो. वाचनांत मनन असेलच असे नसते – उदा. आपण रोज पेपर वाचतो व बाजूला ठेवल्यावर क्षणांत विसरुन जातो. परंतु पारायणांत खूप कांही सामावलेले आहे – उदा. श्रध्दा, भक्ति, भाव, चिंतन, मनन, मार्गदर्शन, प्रेरणा, आश्वासन, आपल्या पाठीशी वैश्विक शक्ती उभी आहे ह्या भावनेतून पोरकेपण निघून जाणे त्यातून आत्मविश्वास उभा राहून जीवनांचे ध्येय, उद्दिष्ट गवसणे व नैतिकतेच्या पायावर जीवन विकास साधून नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। ईश्वराप्रत जाण्याचा प्रवास प्रगतीपथावर नेणे अशा अनेकविध बाबी पारायणांतून लाभतांत. साहित्याच्या क्षेत्रातील नामवंत पण एकेकाळी नास्तिक असलेल्या व्यक्तिद्वारे तरुण पिढीला बुआबाजी व संत-संतकार्य ह्या विषयीचा संभ्रम दूर होऊन योग्य मार्गदर्शन मिळावे अशा ईश्वरी प्रेरणेतूनच सौ. ताईंच्या हातून हे बुध्दिनिष्ठ चिंतनपर विचार पुष्पांची माळ श्री सद्गुरुंचे – श्री गजानन महाराजांचे पायी अर्पण होत आहे असा विश्वास सर्वांनाच मार्गदर्शक ठरेल ह्यांत शंका नाही.
सौ. वैशाली ताईंनी अत्यंत सुलभ व सोप्या भाषेत प्रत्येक अध्यायातील महारांजांची कृती, त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींवर महाराजांचा प्रभाव, चालीरीती, रूढींविषयी महाराजांची बुध्दिनिष्ठ शिकवण ह्यांचा सूक्ष्म विचार करुन विवेचन केलेले आहे.
वेद, उपनिषदे, पुराणे, महाकाव्य, सुभाषिते,श्लोक, अवतार व संतांची चरित्रे इत्यादीं वाचण्याची मधील शब्दार्थ व गूढार्थ हा फरक लक्षांत घेणे, त्याविषयी औत्सुक्य निर्माण होणे व संतकृपेने त्याची उकल होऊन मतिप्रकाश होणे ह्या साठी पारायण-चिंतन-मनन-जप-ध्यान-अनुकरण करण्याची बुध्दि-प्रवृत्ती होणे ह्याला ईश्वरी कृपा म्हणता येईल. पापक्षये रघुनाथ सेवा- ही उक्ती समजणे गरजेचे आहे. सौ. वैशाली ताईंनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतीने सुलभ शब्दांत व प्रभावीपणे आपल्या लेखनाद्वारे पोहोचविण्याचा उत्तम प्रयत्न केलेला आहे.
आदरणीय सौ. वैशालीताई पंडित व सह्रृद श्री बिपिन जी बाकळे यांचे स्नेहकृपेने मला हे अध्ययन व विवेचन करण्याच्या रुपाने श्री महाराजांचे स्तवन, स्मरण करण्याचे भाग्य लाभले. त्यांचा मी सदैव ऋणी आहे. ही सुध्दा महाराजांची कृपा. जे जे आपणांस योग्य वाटेल, रुचेल ते ते महारांजांचे देणे व त्यांची प्रेरणा व ज्या ज्या चुका किंवा चुकीचे अर्थ मी केले असतील ते ते माझे अज्ञान असून आपण मला अजाण बालक समजून उदार अंतःकरणाने क्षमा करावी ही विनम्र प्रार्थना.
जय जय गण गणांत बोते — संत सद्गुरु श्री गजानन महाराजकी जय.

प्रा. डॉ. ॐप्रकाश ग. कुलकर्णी

Description

केवळ पोथी की पथदीप  ग्रंथ 

मी गेली पन्नास वर्षे ‘गजानन विजयग्रंथ’ वाचत आले आहे. लहानपणी त्यातल्या एकवीस ओव्या रोज वाचल्याखेरीज जेवण मिळणार नाही, असा नियम असल्याने तो ग्रंथ सक्तीने वाचला गेला.
बालपणात चमत्कारांचे आकर्षण अधिक असल्याने त्यातले काही अध्याय गोष्ट म्हणून लक्षातही राहिले होते. पण त्या वाचनात उरकून घेण्याची वृत्ती होती. जसजसे वय वाढले तशी चिकित्साही वाढीस लागली. म्हणून ग्रंथ वाचताना मध्येच थबकले जाई. का? कसे? यात मन अडकू लागले.
पण एवढे मात्र खरे की रोजच्या ओवी वाचनाची आता सवय लागली. त्या वाचल्याशिवाय चैन पडेना.
वयाची चाळिशी पार करताना संसारातले चढउतार पाहून झाले. रोजचा संसार नावाचा गाडा हाकताना मनाला कुठलेतरी इंधन आवश्यक वाटू लागले. खंबीर होण्यासाठी मनोबळ हवे झाले; तेव्हा दैनंदिनीत एकवीस ओव्यांऐवजी आता संपूर्ण अध्यायाचा समावेश झाला. आणि एका क्षणी…. वीज चमकावी तसा विचार मस्तकात लख्ख चमकला ! इतकी वर्षे आपण हा ’गजानन विजय ग्रंथ’ वाचतो आहोत. अगदी रोज ..रोज…एकविसावा अध्याय झाला की परत पहिल्या अध्यायाला सुरूवात करतो आहोत… तरीही हा ग्रंथ पहिल्यांदाच वाचावा इतका ताजा, इतका रसरशीत वाटतो आहे. तो आजवर कधीच शिळा झालेला नाही.
इतर वेळी, कितीही आवडलेले पुस्तक फार फार तर दोनतीनदा वाचले की पुरे होते. पुन्हा वाचायची तितकी उत्सुकता उरत नाही. मग या ग्रंथात असे काय आहे की सदैव टवटवीतच वाटावा? आता मात्र या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची असोशीच निर्माण झाली.ती अशासाठी की, आत्ताची नवी पिढी वडिलधार्‍यांनी सांगितले म्हणून डोळे झाकून ऐकणारी मुळीच नाही. शिक्षणाने, ज्ञानाच्या प्रभावाने ती बुद्धिनिष्ठ झालेली आहे. पोथीवाचन करण्यापेक्षा व्यवहारी दृष्टीकोन बाळगणारी झालेली आहे. मग हा विजय ग्रंथ त्यांच्यापर्यंत कसा पोचावा? या ग्रंथाची आपल्याला जाणवलेली तर्कशुद्ध वैशिष्ट्ये, गजानन महाराजांच्या चरित्रातील समाजभान, जीवनजाण त्यांच्यापर्यंत नेली तर ? आणि म्हणून या ग्रंथाचा रसास्वाद प्रवास सुरू झाला. त्या प्रवासात पहिला मुद्दा प्रकर्षाने जाणवला की, ‘होय, या ग्रंथाची रचना ’संत साहित्यिक दासगणू’ यांनी केली आहे’. एखादी साहित्यिक जाण असलेली व्यक्ती साहित्य निर्मिती करता करता समकालीन संतांची चरित्रे लिहिते आणि स्वतःच संत या उपाधीपर्यंत पोचते हा प्रवास माझ्या कुतूहलाचा विषय झाला. मग ‘संत साहित्यिक दासगणू’ यांच्याबद्दल माहिती घ्यायला सुरूवात झाली. या शोधयात्रेत भेटलेले दासगणू मुळचे कोण? ते कवी कसे झाले? कोणत्या ओढीने त्यांनी गजानन चरित्र लिहिले? त्यांचा गजानन विजयग्रंथ हा असंख्य भक्तगणांच्या देवघरातील पूजनीय पोथी आहे. ‘पोथी’ या विशेषणातून मला या ग्रंथाला बाजूला करावेसे वाटले. हा मराठी भाषेतला अनमोल खजिना केवळ देवघरात न राहता, तरूण नागरिकांपर्यंत जावा, त्यांनी अध्यात्म या शब्दाला बिचकू नये आणि भारतीय योगशास्त्राबद्दल सजग रहावे. सक्रिय असावे. आरोग्याची गुरूकिल्ली शोधावी असे मला मनापासून वाटले म्हणूनच हे गजानन विजय ग्रंथाचे ‘साहित्यिक पारायण’. यात दासगणूंची शैली, तत्कालीन सामाजिक, कौटुंबिक आणि अध्यात्मिक मानसिकता यांचा धांडोळा घ्यावासा वाटला.
एक अजून अनुभवले. लेखनाच्या संदर्भासाठी, या ग्रंथातील एकवीसही अध्याय माझे रोजच्या रोज वाचून होत होते. माझ्या बाबांनी कदाचित् या निमित्ताने माझ्याकडून राहून गेलेली पारायणे करवून घेतली असावीत.
हे लेखन फार जोखमीचे होते. महाराजांचा भक्तगण अनंत आहे, सुजाण आहे. एकही अक्षर इकडे तिकडे झालेले खपवून घेतले गेले नसते, याची मला जाणीव होती. मनातल्या जिज्ञासेला सोबत घेऊन मी हा शोधप्रवास केला. अर्थात या प्रवासासाठी माझे आगाऊ आरक्षण महाराजांनीच केलेले होते. प्रवासात मला इत्तुसाही त्रास होऊ दिला नाही. या प्रवासात मी निर्मळ आनंद घेतला. हा आनंद हाच महाराजांनी मला दिलेला प्रसाद आहे.
श्री गजानन विजयग्रंथावर कृतज्ञतेची दुर्वा फुले वाहून माझ्या पुढच्या पिढीच्या हातात हा ग्रंथ डोळसपणे जावा ही प्रार्थना माझ्या शेगावीच्या बाबांकडे करते आणि इथेच थांबते !

Additional information

Weight140 kg
Dimensions215 × 140 × 5 cm

39 reviews for Shree Gajanan Maharaj Vijay Granth Sahityik Parayan श्री गजानन विजय ग्रंथाचे साहित्यिक पारायण

 1. Crysta Growney

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 2. Paris Schryver

  you’re really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a fantastic job on this topic!

 3. Wilhelmina

  Medicare’in her bölümüyle ilişkili prim maliyetleri vardır:
  2022’de Medicare Bölüm A Primleri. Medicare Bölüm A, orijinal Medicare’in yatan hasta hastane hizmetlerini,
  darülaceze bakımı ve vasıflı hemşirelik tesisi bakımını kapsayan bir parçasıdır.

  Çoğu Medicare kullanıcısı için ücretsizdir.

  Feel free to surf to my page: Levoxyl 500mg bezpieczna podczas ciąży

 4. Alisia

  ALD Automotive patří mezi přední poskytovatele operativního
  leasingu pro osobní a lehké užitkové vozy. Nabízí inovativní
  řešení mobility pro firmy, živnostníky i soukromé osoby.
  Spravuje více než 25 000 vozů, ročně prodá více než 6 000 vozů.

  Here is my homepage dildo kadın egemenliği british natural

 5. Keira

  Üvey Ablamı Tokatlayarak Sikip İçine Boşaldım.

  t3kno1001 2 hafta önce. 5.49K Görüntülenme 0 Yorumlar 3 Beğeni.
  Altyazılı Kız Kardeş Porno İzle Sabrina Valentine – Team Skeet Okula gitmeme daha vaktim olduğu için televizyondan sevdiğim bir.

  Feel free to surf to my site daddy lips aunt small brother

 6. Magaret

  La creación del Comité Nacional Español del Escudo Azul en 2013
  coincide con la elaboración de los planes de coordinación y
  apoyo a los planes de emergencias en el campo del patrimonio cultural gracias al Plan Nacional de Emergencias y Gestión de
  Riesgos (PNEGR), con la participación de organismos estatales, Comunidades Autónomas y.

  my site Birləşmiş səhiyyə dərman formulları 2022

 7. Novella

  2) Aposte em uma franja longa para renovar o visual.
  “A franja corresponde a 70% da aparência do cabelo, então a mulher que não quer mudar o comprimento adota franja, em qualquer tipo de fio”, afirma a hairstylist
  Brunna Fabrício, que é embaixadora L’Oréal Professionnel.

  Por isso, a melhor forma de renovar as madeixas sem radicalizar é.

  Here is my website … boleh saya biarkan jus bawang pada rambut saya semalaman

 8. Angeline

  Parimad Austraalia meditsiinikoolid on Lääne-Sydney ülikooli meditsiinikool, Uus-Lõuna-Walesi
  ülikooli arstiteaduskond jt. Stipendiumid riikide
  kaupa Bakalaureuseõppe.

  Here is my blog post :: 정향을 사용하여 사정을 지연시키는 방법

 9. Darlene

  What a material of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning unpredicted emotions.

  My blog :: продвинуть сайт

 10. Ferne

  Anasayfa Doeda Porno Sakso pornosu çekmeye çalışan sarışın güzel.
  Doeda Porno Dövmeli Porno HD porno xxx filmi 2018 Liseli Porno
  Porno 64 Porno 92 Sakso Porno Sarışın Porno.

 11. Dino

  Having a car insurance policy is a necessity, but some
  buyers are confused about how to buy insurance American College for Girls used cars.
  Here's what it takes to insure that new-to-you car.

 12. Virgie

  Yemekten sonra sevişirlerdi her zaman. Fakat kendini daha
  çok zinde hissetti ve bu defa bir farklılık olsun dedi vanessa vega.
  Demek ki kızın amı kaşınıyor.

  Also visit my site; Emily Browning Tatlı Hayaller Remix Jake T Roth. Sunnyside

 13. Richard

  Alman dövmeli fahişe ile para karşılığında anlaşarak onunla beraber otel odasında sıcak sex yapmak için anlaşan adam oldukça heyecanlı görünüyor.
  Muhteşem görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken alımlı
  kadın hemen erkekler beraber sıcak cinsel pozisyonları
  denemeye başlıyor. Bu sıcak pozisyonlar sonrasında.

  Here is my blog post; Türk Türban Fantezi Twerk

 14. Lan

  Counter 3some strong act of love with deborah and mary rider
  xxx tube. 05:47. Amateur foursome, beach act of love 08:00.

  Brunette chicana porn diva Veronica Rodriguez is as well crazy to 37:35.
  Prime of fuckfest parties vol 1 satisfactory Seks sexs filim indir odası video Boom Boom Angel del Rey sex
  orgy com porn videos.

 15. Freda

  Seçim Animasyon, Animasyon, Anime, Göt, Amerikalı, Hatun, Amatör, Harika, Güzellik, Anal, Esmer Kadın,
  Asyalı, Evde, Arka, Sarışın, Büyük Memeler.

  Here is my blog: klasik utangaç porno ve retro videolar

 16. Consuelo

  En güzel 1 Nisan şakaları Yarın “şakanın evrensel günü” olarak
  kabul edilen 1 TAG; komik videolar,en komik videolar,komik kızlar,
  komik şakalar,komik.

  Stop by my page – Telefona bedava oyunlar indir Telefonda ücretsiz oyun indir

 17. Kathie

  Can you buy Daktarin Oral Gel over the counter? You can buy Daktarin Oral Gel over
  the counter from UK registered pharmacies, or online from
  services like Prescription Doctor. How much.

  Feel free to surf to my web site: vidal dicyclomine 500

 18. Aleisha

  Son Dakika Haberler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vaka sayılarının eğitimi doğrudan etkilediğini belirterek, Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe
  dedi.

  Also visit my blog … Nüktedan Dergi 27. Sayı

 19. Larae

  Adam onun bu dünyadaki tek, en büyük, en görkemli, en anlayışlı,
  vs vs sevgilisi oluverir ve bu elbette, sadece ve sadece kadının alış-verişlerini ödemeyi kabul ettiğinde gerçekleşir.
  9- “Orospu” kadın herhangi ayrılıktan sonra 180 derece
  yön değiştirerek herkese ayrıldığı adamın dünyanın en rezil,
  berbat, üç.

  Check out my web-site … anal grup sinema film

 20. Polly

  Appreciating the dedication you put into your website and detailed
  information you provide. It’s nice to come across
  a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  My blog … levoxyl en vente libre

 21. Blanche

  Great article.

  Here is my web page; precio de buspar con receta en Bruselas

 22. DerekJah

  sex dating sights: ourtime inloggen – free dating chat

 23. Jimmygap

  prednisone online india: https://prednisone1st.store/# prednisone cream brand name

 24. Zepzvl

  brand fenofibrate buy fenofibrate cheap tricor online

 25. Ron

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit
  crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had to tell
  someone!

  Take a look at my web page … tarif du normulen

 26. Earle

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found
  something that helped me. Many thanks!

  Feel free to visit my webpage: Shellie

 27. Randell

  Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
  you’re a great author. I will remember to bookmark your blog and
  may come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue your great job,
  have a nice day!

  My page; Sherryl

 28. Guy

  Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community
  in the same niche. Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a extraordinary job!

  Also visit my page; Sicherer Kauf von xeristar

 29. Lavada

  I like looking through a post that will make men and women think.

  Also, many thanks for allowing me to comment!

  Here is my web-site … aankoop van levothyroxine 200 online in Nederland

 30. Zachary

  I do believe all the ideas you’ve presented in your post.
  They are really convincing and can definitely work.
  Still, the posts are too quick for beginners.
  May you please prolong them a little from subsequent
  time? Thank you for the post.

  My page – Sadie

 31. Cooper

  I like the valuable information you provide in your
  articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here!

  Best of luck for the next!

  Check out my web page Medikamente in Italien erhältlich

 32. Numbers

  This is my first time pay a quick visit at here and i am
  really happy to read all at single place.

  Look at my web page; Medikamente in der Apotheke kaufen

 33. Elena

  Every weekend i used to pay a quick visit this web page,
  because i wish for enjoyment, as this this site conations actually pleasant funny material too.

  Feel free to visit my web blog; comprar lexapro en España sin receta

 34. Lurlene

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the
  message home a bit, but other than that, this is wonderful blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

  Feel free to surf to my website :: Compra entocort en Bélgica de forma segura

 35. Hermine

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

  My homepage: prix du fexofenadine 180 mg sur ordonnance

 36. Brandie

  Ridiculous quest there. What happened after? Good luck!

  Feel free to visit my blog post … Kirk

 37. HowardTen

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 38. Dorthy

  Very good post. I am facing many of these issues as well..

  Feel free to surf to my page; Lara

 39. Ilse

  Hi, everything is going perfectly here and ofcourse every one is
  sharing facts, that’s truly fine, keep up writing.

  My blog; Medikamente ohne Rezept in Italien kaufen

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *