You are currently viewing कला आणि मी

कला आणि मी

1981 साली वयाच्या दहाव्या वर्षापासून मेरी या कॉलनीमध्ये राहायला आल्याचं आठवतं… कालनी वसत असतानाच. आमच्या समोरच कॉलनीतील सर्व इमारती बांधल्या गेल्याचं चांगलच आठवतं, इमारती बांधण्यासाठी आणलेल्या वाळूत खेळतच लहानाचा मोठा झालो. मेरीमधील निसर्गरम्य वातावरण, साधारणतः 2500 कुटंबांची कॉलनी असूनही एका कुटुबाप्रमाणं वागणाारी माणसं. घरापासून हाकेच्या अंतरावर असणारी पेठे हायस्कूलची नवीन झालेली आणि अल्पावधीतच संस्थेच्या नावलौकीकात भर घालणारी भव्य इमारत आणि पटांगण असलेली शाखा. ती ही इतकी जवळ की शाळेची घंटा वाजली आणि घरातून निघालो तरी घंटा देऊन संपण्याच्या आत शाळेत दाखल.  शाळेची जसी इमारत नवीन तसेच सर्व शिक्षकवृंदही नवीनच. सगळ्यांच्याच मनात आणि कृतीत काहीतरी छान करून दाखविण्याची उर्मी. त्यामुळे शाळेतही नवनवीन उपक्रमांची रेलचेल आणि सर्वांचा वाखाणण्याजोगा सहभाग. मुलांबरोबरच पालक आणि शिक्षकही तितक्याच हिरीरीने उपक्रमात झोकून देणार… सातवीला असताना ड्रॉर्ईंगच्या सुर्यवंशी सरांनी एलीमेेंंटरीचा फॉर्म भरायला सांगितला आणि ड्रॉर्ईंगचा क्लास सुरु झाला. शाळेच्या वेळेनंतर होणारा क्लासचा तास हा नित्याचा झाला आणि असं लक्षात आलं की, आपली चित्रकला बरी आहे.  वडील ड्राफ्ट्समन असल्यानं घरात कलेचं वातावरण होतंच, माझ्या दोन्ही मोठ्या बहिणींचं ड्रॉर्ईंगही चांगलंच होतं. पण मी अत्यंत आळसी आणि बेफिकीर आहे असं सरांच निरीक्षण होतं आणि ते खरं ही होतं, सर मला नेहमी म्हणायचे जर तु कोणतीही गोष्ट मनापासून केलीस तर त्यात तुला यश मिळेलच पण मी मुडी असल्याने मला वाटलं तरच मी कोणतीही गोष्ट करायचो आणि आजही करतो. मला चांगल आठवतं एकदा कॅम्लीन कंपनीची कोणतीसी चित्रकला स्पर्धा होती, माझ्या दोन नंबरच्या बहिणीला सरांनी त्या स्पर्धेेत भाग घ्यायला लावला होता आणि मलाही त्यात भाग घ्यायचा होता पण सुर्यवंशी सर तयार नव्हते. एकाच घरातून दोनजण भाग घेऊन काय करणार असं त्यांच म्हणणं होतं पण मी हट्टाला पेटलो होतो, शेवट नाईलाज झाल्यानं सरांनी मलाही स्पर्धेेत भाग घ्यायची परवानगी दिली. स्पर्धा शालिमारला कोणत्याश्या इमारतीमध्ये किंवा शाळेत होती. विषय आला होता पावसाळी ऋुतूत मुलं खेळताना… माझा मुड छान होता, मी छानंस चित्र काढलं आणि रंगवलंही, माझं चित्र लवकर करून झालं त्यामुळे मी लवकर बाहेर आलो, सुर्यवंशी सरांनी मला बघताच जवळ येऊन म्हटले की  काय रे, काय चित्र काढलंस, आणि इतक्या लवकर कसा काय बाहेर आलास?  मी सांगितलं जे चित्र काढलं ते आणि सरांनी माझ्याकडं अशा तर्‍हेने नजर टाकली की त्यांची नाराजी अजून गेली नाही हे माझ्या लक्षात आलं, मी जरास्या बेफिकीरीनं ती गोष्ट नजरेआड केली (अर्थात त्याशिवाय माझ्याकडं दुसरा काही पर्यायही नव्हता म्हणां) शाळेत परत येत असताना सर्व मुलांसमोर सर मला परत म्हटले एकाच घरातून दोन जणांनी भाग घेतला तरी बक्षिस तर मंजुषालाच (माझी बहिण)मिळणार आहे तु जर भाग घेतला नसता तर तुझ्या ऐवजी आणखीन एका दुसर्‍या मुलाला स्पर्धेेत भाग घेता आला असता तर शाळेला आणाखीन् एखादं बक्षिस मिळण्याची शक्यता तरी होती, तु तर निम्म्या वेळातच बाहेर आलास काय उपयोग झाला तुझा हट्ट करून, मी काही बोलू शकत नव्हतो कारण त्याकाळात सरांचा वडीलांएवढाच धाक वाटायचा.  15 दिवसांनी स्पर्धेेचा निकाल लागला आणि सुर्यवंशी सर माझ्या वर्गात आले व मला त्यांनी सांगितले की मंजूचा पहिला आणि तुझा चक्क दुसरा नंबर आला आहे त्यांच्या डोळ्यात काहिसे आश्‍चर्याचे भाव होते ते पुढे म्हणाले अरे वेड्या ही जिल्हास्तरीय स्पर्धा होती व मला अजिबातच वाटत नव्हत की आपल्या शाळेला दोन -दोन बक्षिसं मिळतील, मी नेहमीच्या बेफीकीरीने सरांकडे पाहिले आणि परत माझ्या कामाला लागलो. कॉलनीमध्येही प्रत्येकजण एकमेकांना नुसतंच ओळखत नसतं तर वेळ पडली तर मुलांना वडीलकीच्या नात्यानं दटावतही असतं आणि मुलंही घरातून दटावणी मिळाल्यागत मर्यादेत हुंदडत असतं. एकोपा काय असतो हे इथंच कळलं. अगदी एकत्र कुटुंब पद्धत असल्याप्रमाणे राहणारी सर्व आर्थिक स्तरातील वेगवेगळी कुटुंब म्हणजे आमची मेरी कॉलनी. कोणताही सण असो किंवा कार्यक्रम असो कॉलनीमध्ये एकत्र साजरा करण्याची पद्धत होती. कॉलनीचा स्वतःचा क्लब हाऊस (1982सालापासून) होता तिथं सर्व प्रकारच्या खेळांसाठी साहित्य आणि सोयी होत्या त्या सर्वजण सारख्याच अधिकारानं वापरु शकत होते. गणपती उत्सवाच्या वेळी तर 10 दिवस नुसती धमाल असायची. रोज वेगवेगळे कार्यक्रम असतं. स्पर्धा भरवल्या जातं सर्व कॉलनीतील लोक त्यात भाग घेत असतं. आम्हा मुलांसाठी दोन तीन विशेष कार्यक्रमांचं आकर्षण असे ते म्हणजे आनंदमेळा, पिक्चर (त्याकाळी प्रोजेक्टर आणून कॉलनीत एखादा पिक्चर दाखविला जात असे) आणि ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्राच्या व नाटकाच्या तालीमी क्लब हाऊसमध्ये महिना-महिना चालत असतं. माझी सर्वात मोठी बहिण मनिषा हिनं नाटकात भाग घेतलेला तर दुसर्‍या बहिणीनं तिच्या एका मैत्रिणीबरोबर ऑर्केस्ट्रात गाण्यात भाग घेतलेला होता. (दोघींनीही हौसी कलाकार म्हणून ती कामं केली होती मेरीनंतर त्या विषयात पुढे आम्ही तिघांनीही कधीही गाणं-नाटक ह्यात काहीही केलं नाही) 1985 च्या दशकात ऑर्केस्ट्राचं सर्वांनाच फार अप्रुप असायचं, त्यांचा तो लवाजमा, गायकांचा आणि वादकांचा फौजफाटा, चित्ताकर्षक दिव्यांची संगती, वादकांचे कपडे आणि त्यांचे वाद्य. इत्यादी असो,दोघींच्या तालीमीच्या निमित्ताने मी ही त्यांच्या बरोबर जायचो पण नाटकाच्या तालमीत मला फारच कंटाळा यायचा,  फारच रटाळवाणी तालीम वाटायची मला ती. त्यामानानं ऑर्केस्ट्रा सर्वच बाबतीत भुरळ घालणारा होता माझं सारं लक्ष तिथं असायचं आणि मी तिथे सारखा जाऊन बसायचो. तिथल्या वाद्यांनी माझ्या मनात कुतूहल निर्माण केलं होतं,लक्षपूर्वक सर्व बघायचो आणि वेळ कसा जायचा हे कळायचंच नाही. एके दिवशी जरा लवकरच क्लब हाऊसवर पोहोचलो, ही कलाकार मंडळी सरावासाठी काही किमान वाद्य घेऊनच सराव करीत असत. अजून सर्व जमायचे होते पण वादकांची आणि वाद्यांची पूर्वतयारी झालेली होती आणि सरावासाठी गायकांची वाट पाहणे चालू होते त्यामुळे वादकही क्लब हाऊसमध्ये इतरत्र रेंगाळत गप्पा मारीत होते. मी सरावाच्या ठिकाणी गेलो तर तिथे कोणीच उपस्थित नव्हते आणि वाद्य मांडून ठेवलेली होती. मी आजपर्यंत लांबूनच बघितलेल्या वाद्यांनी माझं कुतूहल चाळवलं होतं, ती मला खुणावत होती मी हळूच एकेक वाद्यापाशी जाऊन ती न्याहळू लागलो त्यांना हळूच स्पर्श करून पाहू लागलो इतक्यात गाण्याचा सराव करून घेणारी व्यक्ती (अ‍ॅरेंजर) श्री पाटेकर तिथे आले. त्यांनी सरावाच्या हॉलमध्ये डोकावून पाहिले आणि कोणीच नाही आणि एक 13-14 वर्षांचा मुलगा एकटाच आत पाहून आत आले आणि मला विचारले काय रे, काय करतोस? मी चाचरतच सांगितले काही नाही बघत होतो; त्यांनी विचारले वाजवता येतं का तुला ? मी  उत्तरलो नाही. मग वाद्यांना हात लावू नकोस असं बजावून त्यांनी सगळ्यांना सरावासाठी हाक मारली आणि नेहमीप्रमाणे सराव चालू झाला. मी मात्र त्यादिवशी विशेष खुशीत होतो की इतकी जवळून वाद्ये बघायला मिळाली. त्यानंतर रोजच मी तिथं सरावाच्या वेळी हजर असायचो, पाटेकरांनाही आता मी ओळखीचा झालो होतो आणि मी गाणं गाणार्‍या एका मुलीचा भाऊ असल्याच त्यांच्या लक्षात आलं होतं. माझं रोज तिथं येणंही त्यांनी त्यांच्या मनात नोंदवलं असावं त्यामुळं माझा तिथला वावर सहज होऊ लागला. तिथले सगळेच जण मला ओळखू लागले होते. एके दिवशी असंच मी सरावाच्या ठिकाणी गेलो असताना सराव चालू होण्याच्या अगोदर पाटेकरांनी मला विचारले तुला इतके आवडते तर एखादं वाद्य शिकत का नाहीस?  मी म्हटलं त्यात काय शिकायच मी वाजवू शकतो. त्यांनी विचारले काय वाजवू शकतोस तु ? मी एका तालवाद्याकडं (कोंगोकडे बोट दाखवून कारण त्याला काय म्हणतात हे मला माहित नव्हतं) सांगितलं की हे वाद्य वाजवू शकतो मी. त्यांना आश्‍चर्य वाटलं आणि त्यांनी एकाला टेपरेकॉर्डर वर सरावाच एक गाणं लावायला सांगितलं, गाणं सुरू झालं इतर वादकांनी वाजवायला सुरवात केली आणि मला म्हणाले चल, ये इकडे आणि वाजव बर ! मी अगदी बेधडक गेलो आणि वाजवायला सुरवात केली. रोज जाऊन आणि निरीक्षणानं जेवढं समजत होतं तेवढं वाजवलं साधारण एक कडवं संपल्यावर त्यांनी सगळ्यांना बंद करण्याची खुण केली आणि सर्व शांत झालं. मी बहिणीकडे नजर टाकली ती थोडीसी भेदरलेली वाटली. पाटेकर माझ्याकडं वळून म्हटले त्यादिवशी तुला विचारलं तर तु म्हणालास तुला येत नाही पण तु तर बरा वाजवितोस की, तालाची समज दिसते तुला. हां, वादनाचे बारकावे नाही येत तुला पण लवकरच शिकू शकतोस तु वाजवायला; वाजवत जा ! त्यादिवशी तर मला आकाश ठेंगणं झाल्यासारखंच वाटत होत कारण मला वाजवायला मिळालं होतं. त्यानंतर मी सरावाच्या आधी वादकांकडून त्याबद्दल काही आणखीन गोष्टी माहित करून घेतल्या. गाण्यात वाद्याचं महत्त्व आणि त्याच नेमकं वादन यावर त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. नंतर माझ्या आग्रहावरून त्यांनी मुख्य कार्यक्रमात माझ्या बहिणाीच्या गाण्याच्या वेळी मला कोंगो वाजविण्यास परवानगी दिली कारण त्यांच्या ऑर्केस्ट्राच्या व्यावसायिक गायकांबरोबर ते मला वाजवू देण्यास तयार नव्हते आणि ते साहजिकही होतं (ऑर्केस्ट्रा कॉलनीतील लोकांनी ठेवला असल्यानं संपूर्ण कार्यक्रमात कॉलनीतील काही हौसी मंडळी गायची आणि त्यांचा सराव घेण्यासाठीच रोज ही ऑर्केस्ट्राची मंडळी क्लबहाऊसला येत असतं) त्यानंतर तीन वर्ष मी ऑर्केस्ट्राचे आकर्षक भपकेबाज कपडे घालून कॉलनीतील कार्यक्रमात कोंगो किंवा एखादं तालवाद्य वाजवायचो. कालांतराने साधारणतः 1989 सुमारास मेरी सोडून आम्ही त्रिंबकरोडला विकास कॉलनीत आमच्या स्वतःच्या बंगल्यात स्थलांतरीत झालो आणि हे सर्व बंद झालं. त्यानंतर बरीच वर्षे आयुष्याला आकार देण्यात गेली त्यामुळे कोणत्याही छंदाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नाही किंबहूदा प्राधान्यक्रमात त्याचा क्रम फारच खाली ठेवला गेला. 2000 साली एकदा असंच अचानक एका मित्रामुळ मी फोटोग्राफीबद्दल माझं कुतूहल वाढलं. त्याआधी त्याचा मी कधी फारसा विचार केला नव्हता, नाही म्हणायला मेरीमध्ये असताना आमच्याकडे एक हॉटशॉट कॅमेरा होता आणि त्याच्यातून बरेच फोटो मी काढले होते. आम्हा भाऊ-बहिणींचे, कॉलनीतील मित्रांच्या ग्रुपचे, शेजार्‍यांचे आणि आमच्या स्वीटी नामक पामेरीयन कुत्रीचे असंख्य फोटो काढले त्यातील काही आजही माझ्या संग्रही आहेत. पण त्याव्यतिरीक्त छायाचित्रण ही कला आहे किंवा छंद असू शकतो ह्यावर मी कधी विचारही केला नव्हता. मघा उल्लेख केलेला मित्र म्हणजे खरं तर त्यावेळी सेवानिवृत्त असलेले वयाच्या पासष्टीमध्ये असणारे माझे एक ग्राहक श्री भा.ग. शेरे ! मी 1996-97 ला प्रिंटींगचा व्यवसाय सुरू केला आणि साधारण 2000 साली प्रकाशनात उडी घेतली. भा.ग.शेरे हे तसं हरहुन्नरी व्यक्तिमत्त्व, उत्साहाचा अखंड वाहता झराच जणू ! संगीतक्षेत्रात अत्यंत मोठ-मोठ्या गायक आणि वादकांच्या त्यांचा अगदी घरोबा आणि जिव्हाळ्याचे संबंध. कायम स्कुटरवरून भारतात कुठेही भटकंती, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकसंग्रह असे हे शेरे काका एक दिवशी माझ्याकडे अत्याधुनिक असा कॅनॉन चा कॅमेरा घेऊन आले. त्यांना तो कॅमेरा त्यांच्या दुबईत वास्तव्यास असलेल्या मुलानं पाठविलेला एक डीएसएलआर कॅमेरा होता. त्यावरून त्यांनी असंख्य फोटो काढले होते. त्यातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण फुलांच्या फोटोंचं एक सुंदर अस डेस्क कॅलेडर करण्याची कल्पना घेऊन ते माझ्याकडे आले होते. फोटो बघून मी हरखून गेलो आम्ही डेस्क कॅलेंडर तर केलंच आणि ते हातोहात खपलं ही! अगदी महेंद्र अ‍ॅण्ड महेंद्र कंपनीच्या विशिष्ट ऑफीसर्स साठी आम्ही त्याची ऑर्डर मिळवली. त्या कॅलेंडरच्या निमित्ताने कॅमेरा माझ्या आयुष्यात परत एकदा प्रवेश करता झाला. आधीची चित्रकलेची पार्श्‍वभूमी आणि आता प्रिटींगचा व्यवसाय असल्याने कलाकार मंडळीबरोबर माझ चांगलच सख्य राहीलं. त्यामध्ये नाशिकमधील काही जाणते फोटोग्राफर्स ही होते, ज्यांच्याशी गप्पा होत असतच. आणि मग मलाही कॅमेरानं खुणावलं आणि मी शेरे काकांना गळ घातली की मलाही तुमच्यासारखा अद्ययावत कॅमेरा तुमच्या मुलाकडून मागवून द्या. त्यावेळी त्यांच्याकडे असलेला कॅमेरा हा नाशिकमध्ये अगदी व्यावसायिक म्हणवणार्‍या फोटोग्राफर्समध्येही बोटावर मोजण्याइतक्यांकडेच होता. त्यामुळे त्याप्रकारच्या कॅमेराचं विशेष आकर्षण होत. पण त्याची किंमतही तशीच होती. मी ही इरेला पेटलो होतो काहीही विचार न करता मी त्यावेळी 65000 रुपयांचा तो कॅमेरा 28-200 लेन्स सह शेरेकाकांना मागवायला सांगितला. पण त्यांचा मुलगा नुकताच भारतात येऊन गेला असल्यामुळे तो आता वर्षभर तरी परत भारतात येणार नव्हता. मग काय मी शेरे काकांचा कॅमेरा वापरून माझी जिज्ञासा आणि शिक्षण पूर्ण करीत राहीलो. त्यांच्या मुलाचा दुबईतील प्रोजेक्ट लांबल्यामुळे तो साधारणतः दिड ते दोन वर्षांनी भारतात दाखल झाला तो माझा कॅमेरा घेऊन! आणि ऑगस्ट 2002 रोजी माझ्याकडे माझा स्वतःचा अद्ययावत असा कॅमेरा आला. स्वतःचा कॅमेरा असल्याने आता मला मनाप्रमाणे तो वापरता येणार होता. शेरे काकांचा कॅमेरा मी फक्त ऑटो मोड वर वापरायचो कारण एक तर तो माझा नव्हता आणि बर्‍यापैकी महागही होता त्यामुळे काही झालं तर मला ते परवडणारं नव्हतं अगदी दोन्ही दृष्टींनी – आर्थिकदृष्ट्याही आणि काकांसाख्या मित्राची नाराजी हे दोन्ही मला परवडणारं नव्हतं त्यामुळे माझा कॅमेरा येताच मी त्यावर शिकण्यावर भर देऊ लागलो. माझा दुसरा एक मित्र नितीन बिल्दीकर हा जुन्या जाणत्या श्री गोपाळ काळे ह्यांच्याकडे फोटोग्राफी शिकलेला असल्यानं आणि माझं त्याच्याकडे पस्तकांच्या कव्हर आणि इतर आर्टवर्कमुळे नेहमी जाण येणं असल्यानं घनिष्ट संबंध होते. तो फाईनआर्ट झालेला आहे.  त्याने मला कॅमेराचं मुळ शिक्षण दिलं. गोल्डन पॉईंट, कम्पोझिशन ऑफ सब्जेक्ट, लाईटचं महत्त्व, अ‍ॅपार्चर, शटरस्पीड च्या गमती आणि त्यांचं महत्त्व, फोटोग्राफीतील वेगवेगळ्या शाखा इत्यादीं वर आमच्या गप्पा होत असतं. इथ एक नमुद करायलाच पाहिजे की नितीन हा एक चांगला शिक्षक आहे. एखादी गोष्ट समजावून सांगण्याची त्याची पद्धत विषय सरळ तुमच्या मेंदूतच पोहचवते असा माझा अनुभव आहे. माझा कॅमेरा आल्यानंतर माझा एक दुसरा मित्र आणि मी दर शनिवारी नाशिकजवळील एखाद्या ठिकाणी जात असू आणि छायाचित्रणाचा एक प्रकारे अभ्यासच करीत असत. त्यानंतर त्या फोटोंच्या कॉपीवरून काय बरोबर आणि काय चुकले ह्याबद्यल नितीनकडून मी जाणून घ्यायचो. अशा रितीने माझा फोटोग्राफीचा छंद आकार घेऊ लागला. मग मी गांभीर्याने विचार करू लागलो की माझ्या व्यवसायात फोटोग्राफी ही तशी पाहता आवश्यकच आहे तर फोटोग्राफीचे शिक्षणच का घेऊ नये ? त्यादृष्टीने माझी नितीनशी चर्चा झाली आणि मी ठरविले की शास्त्रोक्त शिक्षण घ्यायचे आणि मग फोटोग्राफी शिकविणार्‍या संस्थांचा शोध सुरू झाला. माझा नेहमीच एक आग्रह किंवा प्रयत्न असतो की जे करायचे ते आपले 100 टक्के देउन आणि उत्तमच! त्यामुळे जुजबी शिकविणार्‍या संस्था माझ्या पसंतीस उतरत नव्हत्या. आणि असंच मला एकदा शारी अ‍ॅकॅडेमी, मुंबई बद्यल माहिती मिळाली आणि मी त्याबद्यल अधिक माहिती त्यांच्या वेबसाईटवरून मिळविली आणि संस्थेला भेट देण्याचे ठरविले. योगायोगाने तो जून- जूलै चा काळ असल्याने त्यांचे अ‍ॅडमिशनच्या आधी काही सेमीनार्स आयोजित केलेले होते ज्यात फोटोग्राफीची प्राथमिक अवस्थेच्या थोडी पुढील माहिती जसे लाईट्सचा कलात्मक वापर, लाईट मोजणे आणि फोटोग्राफीच्या इतर शाखांची प्रात्यक्षिकासह तोंडओळख अशा स्वरूपाचे ते 5 दिवसीय शिबीर होते. मी ठरवून टाकले की हे सेमीनार करायचेच. त्यादृष्टीनं तयारीला लागलो आणि सर्वप्रथम मुंबईत पाच दिवस राहण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला तोही वडीलांनी एका चुलत काकाशी बोलून सोडवला. काका कल्याणला राहायचा आणि सेमिनार होते मुलंडला. त्यात मी मुंबईला त्याआधी 4-5 वेळेसच गेलेलो तेही एका ठराविक भागात त्यामुळे माझ्यासह सगळेच काळजीत होते फक्त मी तसे दाखवित नव्हतो आणि त्यातील दिव्यही मला माहित नव्हते. एकदाचा तो दिवस उजाडला आणि मी मुंबईत कल्याणला काकांकडे दाखल झालो, सुरवातीला घरची हाल-हवालीच्या गप्पा झाल्यावर मी काकांना विचारले की कल्याणहून मुलुंडला जायचे कसे ? काकांचे उत्तर …ट्रेन ने ! मी म्हटले ते ठिक आहे पण लोकल कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरून पकडायची, कुठे उतरायचे आणि हा अमुक अमुक पत्ता आहे तिथे कसे पोहचायचे? आमचा काका मिश्किल हसत म्हणाला पत्ता विचारत पोहचायचे. नंतर मग त्याने सांगितले कसे जायचे; ते पण संपूर्ण आयुष्य नाशकात घालवलेल्या माझ्यासारख्या एका टोका पासून दुसर्‍या टोकाला जास्तीत जास्त अर्ध्या तासात पोहचायची सवय ते ही स्वतःच्या वाहनानं असलेल्या माणसाला दोन दिवसांतच कळले मुंबईच्या माणसांची जगण्याची कसरत !  पहिल्या दिवशी थोडा उशीरा म्हणजे 11 वाजता सुरू होणारं सेमिनार गाठायला सुद्धा पत्ता शोधायचा असल्याने साधारण अर्धा तास उशीरच झाला. मी पोहचलो तेव्हा सेमिनार सुरू झालं होतं. एका इंस्टड्रीयल वसाहतीवजा असलेल्या परिसरात औद्योगिक शेड भासावी एवढ्या मोठ्या इन्स्टीट्यूट मध्ये दाखल झालो. प्रवेशद्वारावरूनच मन दडपले, आत दाखल झालो उजव्या बाजूलाच एक मोठं टेबल होतं त्यामागे एक तरुणी बसलेली होती, डाव्या हाताला नजर टाकली तर मॅझॅनीन फ्लोअरवर (पोटमाळा)जायला चांगलाच एैसपैस म्हणजे 4 फुटापेक्षा जास्त रुंदी असलेला लोखंडी जिना होता वर बघितलं तर वर लायब्ररी असल्याचा अंदाज येत होता. समोरच्या बाजूला बरेचसे फोटोग्राफ्स वेगवेगळ्या पार्टीशन्सवर लावलेले दिसत होते. त्यांच्या जवळ जाऊन मी ते बघण्यास सुरवात केली. डेस्कमागची तरुणी माझ्याकडे विचित्र नजरेने बघत आहे हे माझ्या लक्षात आल्यावर मी तिला सेमिनार बद्दल विचारलं, तिने समोरच्या बंद दाराकडे बोट दाखवून सांगितले की, चालु होऊन अर्धा-पाऊण तास झाला आहे. तिला विचारून मी हळूच दरवाजा उघडला, सर्वांच्या नजरा माझ्याकडे होत्या, सेमिनार घेणार्‍या व्यक्तिने मला माझे नाव विचारले काय काम आहे विचारले आणि सेमिनारला आलो आहे ही खात्री झाल्यावर बसायला सांगितले. मी एका खुर्चीवर उशीर झाल्यामुळे आधी किती वेळाचे आणि किती महत्त्वाचे गेले असावे याचा विचार करत बसलो. काही वेळाने मात्र विषयात लक्ष केंद्रीत करून ऐकू लागलो आणि माझ्यासमोर ज्ञानाचे एक एक पट उलगडू लागले. जस जसे सेमिनार पुढे जात होते तस तसे मला जाणवू लागले की, मुंबई नाशिकच्या किती आणि का पुढे आहे. इथल्या माणसांची पद्धत सडेतोड, कामाच्या वेळेस काम आणि फक्त कामच, तेही गांभिर्याने तर मजा करायच्या वेळेस पूर्णपणे मजा अशी वृत्ती; ह्या सर्व गोष्टींची मनात नोंद होत होती. त्यांची व्यावसायिक निष्ठा मनावर बिंबवत होतो. एका संपूर्ण वेगळ्या अनुभवाचा धनी होऊन माझा तो दिवस मावळला. संध्याकाळी सहा वाजता सेमिनारचा पहिला दिवस संपला. दुसर्‍या दिवशी सकाळी 9 वाजताच सेमिनार सुरू होणार असल्याची सुचना झाली आणि नंतर मी चालत रेल्वेस्टेशन पर्यंत आलो. साधारण अर्धा तास लागला. त्यानंतर लोकल मिळून कल्याणला काकांच्या घरी पोहचायला 7.30 ते 8 वाजले होते. त्यामूळे गेल्या गेल्या हातपाय धुवून काकूंनी जेवायलाच बसायला सांगितले. त्यानंतर गप्पा मारत असताना मी सहजपणे काकांना सांगितले की उद्यापासून सकाळी नऊ वाजताच सेमिनार आहे. काकांनी चमकून काकूंकडे पाहिले आणि त्यांनी मनाशी वेळेचं काही गणितं करून मला किती वाजता घरातून निघावं लागेल ह्याबद्दल चर्चा केली आणि काकूंना काही सूचना केल्या. ती चर्चा ऐकून मी चपापलोच कारण मला सेमिनारला पोहचण्यासाठी माझ्यासह त्यांनाही बरीच कसरत करावी लागणार होती. मी काकूंना नाष्टा करू नका म्हणून सांगितलं अर्थातच त्यांनी ते मान्य केलं नाही. पुढील चार दिवस मी सकाळी सव्वासातची लोकल पकडायचो आणि धावत-पळत सेमिनारला पोहचायचो. हि सर्व अंगवळणी नसलेली धावपळ करूनही मी खुश होतो कारण पदरी खुपच महत्त्वाची व्यावसायिक माहिती पडत होती. तिसर्‍या दिवसापासून स्वतः गिरीश मिस्त्रि सर (इन्स्टिट्यूटचे डीन) अर्ध्या दिवसासाठी इन्स्टिट्यूटमध्ये हजर असतं. मी प्रथम जेव्हा त्यांना पाहिलं तेव्हा हादरूनच गेलो कारण मी अजिबातच कल्पना केली नव्हती की, एका व्हिलचेअरवर बसून ह्या माणसानं फोटोग्राफीमध्ये इतकं ज्ञान व नावही कमावलं आहे ते. त्यांचा इंन्स्टिट्यूटमधला वावर सर्वांना भारावून टाकायचा. आमच्या ग्रुपमध्ये काही मुंबईचे तर काही गुजरातचे फोटोग्राफीचा पूर्णवेळ व्यवसाय करणारे मेंबर्स होते. मीच एकटा हौसी कलाकार असल्यानं मला बुजल्यासारखं होत असे पण त्यांनी विचारलेल्या शंकांवरून माझ्या असं लक्षात आलं की, ही सर्व मंडळी जरी व्यवसाय करत आहेत आणि त्यात आर्थिकदृष्ट्या यशस्वीही आहेत तरी त्यांचा हा व्यवसाय फारच तुटपूंज्या माहितीच्या बळावर चालू आहे. मला मोठी गम्मत वाटली की, पैसे कमविण्यासाठी सखोल ज्ञान असलच पाहिजे असे नव्हे तर अजूनही बर्‍याच गोष्टींमुळे तुम्ही व्यवसायात आर्थिक यश गाठू शकता. ह्या सेमिनारनं मला बरंच शिकवलं, फोटोग्राफीबद्दल तसंच जीवनाबद्दलही  !  सेमिनारच्या शेवटच्या दिवशी तिथे प्रदर्शीत केलेले फोटो बघत असताना असं लक्षात आलं की, मी जे फोटो बघून ते कोण्या मोठ्या फोटोग्राफर्स ने व्यावसायिक कामासाठी काढले असावेत आणि इथे ते अभ्यासासाठी लावले असावेत असं समजत होतो ते तसं काही नसून इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनीच पहिल्या किंवा दुसर्‍या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात केलेल्या कामाच ते सबमिशन होतं. परत एकदा मी ते काम बघून आवाक झालो आणि हि इन्स्टिट्यूट म्हणजे मला जादूची कांडी असल्यासारखं वाटलं. मला प्रकर्षानं जाणवू लागलं की, इथे पूर्ण वेळ अभ्यास केला पाहिजे. मी चौकशी केली असता समजलं की इथे 3 ते 5 वर्षांच्या कालावधीचे वेगवेगळे कोर्स आहेत. त्यांची फी वर्षाला कमीत कमी सव्वालाख होती त्याशिवाय राहणं-खाण्याचा खर्च वेगळा आणि अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिकांसाठी लागणारे पैसे आणखीन् वेगळे. आणि तो अ‍ॅडमिशनचाच कालावधी असल्याने पाच दिवसांत मी देशभरातल्या अनेक पालकांना तिथं आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून धडपडताना पाहत होतो. जे फोटो लावले होते त्यात ही अगदी आसाम पासून केरळ, दिल्ली पासून सर्व भागातले विद्यार्थी आहेत हे लक्षात येत होतं आणि ती आम्हाला तिथं भेटतही होती. मला एवढ्या कालावधीचे कोर्स करणं कोणत्याच बाबतीत शक्य नव्हते कारण एक तर माझा व्यवसाय चालू होता, लग्न झालेलं होतं आणि अभ्यासक्रम कमीत कमी 3 वर्षांचा होता. पण तिथं मिळणार्‍या ज्ञानानं माझ्यावर गारूड केलं होतं त्यामुळे मी चिकाटीने डेस्कमागच्या तरुणीला विचारलं की काही शॉर्ट कोर्स नाहीत का ? तिनं नकारार्थी मान हलवली. तरी मी परत विचारल्यावर ती म्हणाली की आता तुम्ही अटेंड केला तसे सेमिनार्स होत असतात तेही साधारण अ‍ॅडमिशनच्या आधी ते अशाच साठी की पाल्य आणि पालकांना कळावं की इथं काय आणि कोणत्या पद्धतीनं शिकवलं जात, तुम्ही फार तर ते सेमिनास परत अटेंड करू शकता पण ते आता परत 6-8 महिन्यांनीच होईल किंवा सरळ पुढच्या अ‍ॅडमिशन्सच्या आधी. तिच्या कडे अधिक काही माहिती मिळणार नाही असं बघून मी बाजूला होत असतानाच माझं लक्ष गेलं की, समोरच्या केबिनमध्ये मिस्त्रि सर बसले आहेत आणि काही सेमिनार्सचे मेंबर्स त्यांना स्वतः काढलेले फोटो दाखवून त्यांचं, त्यावर मार्गदर्शन घेण्याच्या चढाओढीत आहेत. मी क्षणभर नाराज झालो की, अरे! आपणही एवढे फोटो काढले आहेत तर काही दाखवायला घेऊन यायला हवे होते, पण लगेच दुसरा विचार करून त्या गर्दीत सामिल झालो की, आपले नसले तर नसले फोटो, ह्या लोकांचे फोटो बघून सर काय सांगतात ते तर समजून घेऊ. मी त्या गर्दीत शिरून श्रवणभक्तीनं ज्ञान ग्रहण करू लागलो. तिथंही मला बरंच ज्ञान मिळालं. गर्दी कमी झाल्यावर मी सरांना भेटलो आणि माझी अडचण सांगून त्यांना एखादा शॉर्ट कोर्स आहे का हे विचारलं सरांनी मला एकवार न्याहाळलं आणि तसा काही कोर्स नाही म्हणून सांगितलं, मी चिवटपणे त्यांना विचारलं की सर तुम्ही मला तुमचा फोन नंबर आणि इमेल देता का, मी माझे काही फोटो तुम्हाला दाखवू इच्छितो, त्यांनी फक्त इमेल देण्याचं मान्य केलं पण मी लगेच मी सरांना म्हटलो सर मला तुमचा फोन नंबरही हवा आहे कारण माझ्यालायक काही कोर्स नसेल तरीही मी तुमच्या मार्गदर्शनाखालीच शिकू इच्छितो आणि इमेलला तुम्ही प्रतिसाद दिला नाहीत तर ? हा प्रश्‍न विचारणं किंवा तशी शंका उपस्थित करण अगदीच असभ्यपणाचं होतं पण मला त्यांच्या मार्गदर्शनाची इतकी गरज वाटत होती की मी त्यात त्यांचा काही अपमान होत आहे हाही विचार केला नाही. इतर लोकांच्या नजरेत मला नाराजी जाणवली पण सरांनी मात्र विशेष वाईट वाटल्याच दाखविलं नाही आणि मला आश्‍वस्त केलं की, तुला मी प्रॉमिस करतो की तुझ्या मेलला मी आठ दिवसांच्या अवधीत उत्तर देईनच! तिथून मी तृप्त होऊन निघालो. सरांच वचन सरांनी आजपर्यंत मोडलं नाही. नंतर मी अनेक वेळा सरांना माझे फोटो पाठवून मार्गदर्शन घेतलं आणि त्याचबरोबर दरवेळी त्यांना माझ्यासाठी काहीतरी कोर्स डिझाईन करा असा लकडा लावत आलो. मधल्या काळात तीनचार वेळा मुंबईला जाऊन त्यांची भेट ही घेतली, शेवटी सेमिनार नंतर दोन वर्षांनी सरांनी मला एका भेटीत सांगितलं (कदाचित माझ्यापासून पिछा सोडविण्यसाठी असेल) की, तु असं कर मी तुला एक कोर्स शिकवतो तु आठवड्यातून एक वेळेस दोन दिवसांसाठी मुबंईत ये आणि मी सांगतो तसं कर पण तुला सर्टीफिकेट नाही मिळणार. आणि मी एका दिवसाचे 3000 रूपये फी घेईन. मी विचारलं पण असं किती दिवस ?  ते म्हणाले आपण काम चालु करू नंतरच माझ्याही लक्षात येईल की तुला कीती वेळ लागतो ते, मी तुला काही लेक्चर्सलाही बसू देण्याची व्यवस्था करीन, वर आपली लायब्ररी आहे तिथंही तुला जाता येईल. आणि तुला ताबडतोब एक डिझीटल कॅनॉन किंवा निकॉन चा कॅमेरा घ्यावा लागेल जो साधारण साठ हजारात मी इथूनच तुला मिळवून देईन. (माझा दुबईहून आणलेला कॅमेरा हा फिल्मबेस कॅमेरा होता त्यामुळे मला परत नवीन कॅमेरा घेणं क्रमप्राप्त होतं)  मी हिशोब केला मला हे सर्व प्रकरण साधारणतः 5000 रोज ह्याप्रमाणं पडणार होतं. माझी छाती दडपली. पण माझ्या प्रयत्नांना यश येत आहे असं दिसू लागलं होतं. नंतर एक विचार केला की करून तर बघू फार तर काय होईल पहिले पाच हजार जातील नाही परवडलं तर नंतर जायचं नाही. एकंदरीत विचार करून मी होकार दिला आणि माझं आगळं वेगळं शिक्षण सुरू झालं. अशा रीतीनं मी हा पंचेचाळीस दिवसांचा कोर्स साधारण दिड वर्षात पूर्ण केला. माझी दृष्टी पूर्णतः बदलली होती. सरांनी मला माझा कल व माझं टेम्प्रामेंट (स्वभाव) बघून इंडस्ट्रियल व प्रोडक्ट फोटोग्राफी करण्याचा सल्ला दिला आणि तो मला अत्यंत मानवला कारण त्यानंतर थोड्याच कालावधीत मी नाशिकमधील अत्यंत प्रतिष्ठित अशा मोठ्या कंपन्यांसाठी, संस्थांसाठी आणि अनेक लघुउद्योगांसाठी कामे केली ती त्यांच्या पसंतीस उतरली आणि आजतागायत मी त्यांच्यासाठी आणि इतरही कंपन्यांसाठी काम करतो आहे व अर्थार्जन करीत आहे पण त्याही पेक्षा मला माझ्या आवडीचं काम करण्याचं एक फार मोठं समाधान त्यातून मिळतं. माझ्या प्रिटींगच्या व्यवसायत त्याचा मला फार उपयोग झाला आणि त्यामुळे माझ्या प्रिंटींगच्या कामांमध्येही खुप फायदा झाला.

This Post Has 232 Comments

 1. hd sex

  You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will agree with your website. Odille Artie Newbill

 2. sikis

  These are truly wonderful ideas in concerning blogging. Danyette Nichols Ambrosia

 3. erotik

  I quite like reading through a post that will make people think. Also, thank you for allowing for me to comment. Mil Patin Wing

 4. sikis

  This is my first time visit at here and i am really happy to read everthing at one place. Eve Douglass Nissy

 5. erotik

  Thanks for the article post. Thanks Again. Fantastic. Gaby Link Toscano

 6. bahis

  Excellent post. I will be going through a few of these issues as well.. Greer Thom Galina

 7. bluray

  Perfect work you have done, this internet site is really cool with good information. Stephi Abran Hulbard

 8. torrent

  Howdy, I do think your site could be having internet browser compatibility issues. Carmina Ephrem Goraud

 9. web-dl

  You have observed very interesting points! ps decent site. Charmine Lucas Dyanna

 10. web-dl

  I seeconsiderreckonviewregard something reallytrulygenuinely special in this websiteweb siteinternet sitesite. Joice Benito Lathan

 11. yify

  Due to thisreason language structure arranging can be considered as the base headway practices for the adolescents. Ardene Freeland Brinson

 12. 720p

  Hinc ceteri particulas arripere conati suam quisque videro voluit afferre sententiam. Sed ea mala virtuti magnitudine obruebantur. Quae in controversiam veniunt, de iis, si placet, disseramus. Dalia Solomon Wendeline

 13. Takipçi Satın Al

  Saniyeler içerisinde 10 bin takipçi atabileceğiniz smm ve takipçi satış sitemizden en ucuz fiyatlarla fenomen olma hayallerinizi gerçekleştirin!

 14. Sosyal Medya Blog

  Sosyal medya bloğu ve güncel sosyal medya gelişmelerini buradan takip edebilirsin!

 15. takipçi satın al

  Takipçi satın alımı yapmak için istediğin paketi seç ve ödeme yöntemlerine göz at!

 16. Just wish to say your article is as amazing. The
  clarity for your post is just spectacular and that i could assume you are
  an expert in this subject. Well with your permission let me to clutch your RSS feed to stay up to date
  with drawing close post. Thank you one million and please
  continue the gratifying work.

  My blog; best weed gummies (https://www.peninsuladailynews.com/)

 17. takipçi satın al

  Tamamı iyi ve en yeni paneller ile instagram takipçi satın al! Kendini yükselt!

 18. delta 8 CBD

  My brother suggested I may like this web site. He was once
  entirely right. This publish truly made my day. You
  can not believe simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

  Have a look at my blog – delta 8 CBD

 19. best delta 8 gummies

  Its such as you read my mind! You seem to grasp a lot approximately this, such as you wrote
  the guide in it or something. I believe that you could do with some percent to drive the message home a bit, however other than that, that is magnificent blog.
  A great read. I will certainly be back.

  my web blog … best delta 8 gummies

 20. tiktok followers

  Hey there! I realize this is somewhat off-topic but I needed
  to ask. Does operating a well-established website such as yours require a lot
  of work? I am completely new to blogging but I do write in my diary
  daily. I’d like to start a blog so I can easily share
  my personal experience and thoughts online. Please let me know if
  you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

  Here is my blog … tiktok followers

 21. buy weed

  Excellent items from you, man. I’ve bear in mind your stuff previous to and you are just extremely wonderful.

  I really like what you have received here, really like what you’re stating and the way wherein you say it.
  You are making it entertaining and you continue to take care of to stay it sensible.
  I can’t wait to learn far more from you. This is really a tremendous web
  site.

  Also visit my web-site buy weed

 22. İstanbul Escort

  Escbody.com ile İstanbul Escort Ajansı ♥ İstanbul Escort Bayan Arayabilirsiniz…

 23. instagram-takipci-satin-al.com ile en doğal İnstagram takipçi satın alma paketlerini inceleyin. Kaliteli ve güvenilir instagram takipçi paketleri web sitemizde sadece Sipariş verilmek için bekliyor. Üstelik %100 Doğal ve Şifresiz teslimat özellikleriyle.. Anında İnstagram takipçi satın alabilirsiniz!

 24. Ankara Escort

  Başkentte yer alan en özel ve en güzel Ankara escort bayanlar ile iletişime geçmek için, sizlerde Eescbody.com’ u tercih edin ve şık bir ilişkinin tadını çıkarın!

 25. Buy NİKE AİR Force – Adidas Aplication – Buy NİKE AİR Force – Adidas Aplication – Buy NİKE AİR Force – Adidas Aplication – Buy NİKE AİR Force – Adidas Aplication

 26. Napoleon

  I like your writing, I will certainly remain gotten in touch with your blog for
  future posts.

 27. Alexis

  Link exchange is nothing else however it is just placing the
  other
  person’s weblog link on
  your page at suitable place and other person will also do
  same in support of you.

 28. Ollo mastercard review

  you may have an ideal blog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 29. Blondell

  I take joy in checking your blogging site. You are undoubtedly astute and write so well. Bless you regarding striving on this blog site.

 30. Kory Montanez

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 31. Don

  Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 32. Andres

  Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 33. Jonah

  Thanks for all of the effort on this blog. Kim loves participating in internet research and it’s really obvious why. Many of us know all about the dynamic form you provide functional items through the website and as well as recommend contribution from other ones on this point and our simple princess is starting to learn a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You’re the one performing a powerful job.

 34. Walter Atcitty

  Just wanna remark that you have a very decent web site, I like the pattern it really stands out.

 35. Melvin

  Super-Duper blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also.

 36. Keith Dillinger

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 37. Dana Casso

  Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. Appreciate it!

 38. Marlena Bisso

  I think this website holds very superb composed content material articles.

 39. Bursa Escort

  alerts this website seems to exceed google’s critical

 40. ilahisi

  ilahi sözlerini sitemizden inceleyebilirsiniz

 41. İzmir Escort Bayan

  İzmir Escort. İzmir escort bayan, İzmir rus escort, İzmir ukraynalı escort, İzmir türk escort, İzmir yabancı escort, escort İzmir, bayan hatunlar.

 42. Cinsel ürünler eczane sitemizden kadınlar ve erkekler için kullanımı tavsiye edilen cinsel sağık ürünlerini hemen incele thanks for sharing

 43. navyist rewards

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you have done a fantastic job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer. Superb Blog!

 44. Referance

  Hızlı escort bayan partner arama, quickpartnersearch.com

 45. Bu konu hakkında bilgi vermeniz çok güzel. Genellikle türkçe içerikler az oluyor fakat böyle güzel içerikler görmek ve okumak çok zevkli.

 46. helloworld

  Just want to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply cool and i can assume you are
  an expert on this subject. Fine with your permission let
  me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 47. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 48. Nice post. I be taught something tougher on totally different blogs everyday. It can at all times be stimulating to learn content from different writers and apply a little bit one thing from their store. I’d want to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 49. Escort Bayan, Ucuz Escort, Anal Escort, Genç Escort, Escort Kızlar, Escort Bayanlar, Bayan Escort site:www.quickpartnersearch.xyz

 50. Weight gurus scale

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a great web site.

 51. escort

  Escort Bayan, escort kadınlar, escort kızlar her şehirden bu sitede! Gülümser, gerçek resimli ve sınırsız cinsel ilişki hizmeti veren yeni genç vip rus elit escort, eskort iletişim ve reklam bilgilerini ilgili bağlantı adresimizde ücretsiz ziyaret et.

 52. zorivare worilon

  Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 53. KatineSrEt

  diamond slots
  [url=”https://2-free-slots.com”]free 777 slots no download[/url]
  baba casino

 54. hello!,I like your writing very much! share we communicate more about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 55. kralice ari

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 56. สล็อต xo

  สล็อต xo เว็บไซต์ตรง mobile มีเกมให้เลือกเล่นทั้งยังสล็อตออนไลน์ยิงปลา บาคาร่า คาสิโนสด ให้คุณได้เลือกเล่นอย่างจุใจ พีจี เล่นได้มากกว่า 500 เกมส์ ลุ้นรับรางวัลใหญ่

 57. online psikolog

  Türkiye`nin en büyük online terapi platformunda dilediğiniz her an dünyanın her yerinden 1 dakikada online psikolog ile görüşmeye başlayabilirsiniz. aşadığımız toplumda, çoğu zaman psikolojik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar çoğu insanı depresyon gibi hastalıklara sürükleyebilir. Psikolojik sıkıntıları önleyebilmek için birçok yöntem vardır. Bunlardan biriside, günümüzde oldukça revaçta olan online psikolog hizmetidir. Online psikolog hizmeti, son dönemde insanlar tarafından oldukça tercih edilen bir psikoterapi yöntemidir. Eğer, psikolojik sıkıntılarınızı kendi iç dünyanızda çözemiyorsanız online psikolog hizmeti desteği alabilirsiniz. Bu oldukça rahatlatıcı bir yöntemdir.Online psikolojik destek fiyatları makuldür. Fiyatlar bazı nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bipsikolog.com’da fiyatları sesli terapi ve görüntülü terapi olarak ikiye ayrılır. 30’dklık seanslar ile ücretlendirilir. Normal fiziksel psikolog hizmetinden oldukça uygun fiyatı vardır. Fiyatlar konusunda merak ettiklerinizi canlı destek, whatsap iletişim hattı iletişime geçebilirsiniz. Online psikolojinin hayatımıza birçok olumlu yönü vardır. Bunlardan biriside hayatımızda yaşadığımız olumlu ya da olumsuz konularda nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz ile ilgilidir. Bu durumda, hayata daha mutlu, huzurlu ve pozitif bakarız ve bundan olumlu yönde etkilenmiş oluruz.

 58. baccarat online

  Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. baccarat online Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

 59. great points altogether, you just gained a new reader. What would you suggest about your publish that you made a few days ago? Any positive?

 60. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 61. top cryptocurrency to buy

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 62. It enhances the time of erection and is a good home remedy for erectile dysfunction. Ayurveda used to work “Rasayan” & Baji karna regeneration and improving sexual health according
  to Ayurveda erectile dysfunction is caused by too much involvement
  of sexual activity, diabetes, general weakness, stress and lack of Nutrition.

 63. Eşsiz HD kalitesinde para harcamaya gerek yok Sıcak seks filmleri ücretsiz her şeyi sunar.
  Sadece uygun bölümü seçmeniz ve en sevdiğiniz pornoyu bulundurmanız
  gerekir. Acele edin, içeri gelin ve gerçekten diğer sitelerde
  olmayan yüksek kalitede izleme sıcak seks videolarının tadını çıkarın.

 64. Fiyat ve diğer ayrıntılar ürünün boyutu ve rengine
  göre farklılık gösterebilir. Beyaz Kısa
  Fantezi Gecelik Şort Takımı,Seksi Fantazi İç Giyim.

 65. Hi there, I discovered your site by means of Google at the same time as searching for a related topic, your website got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 66. Sox 4 Horses

  Hello. fantastic job. I did not expect this. This is a excellent story. Thanks!

 67. Wayif Porno filmleri izle ️⭐ Wayif sikiş porn kategorimizde ️ pornoseverler için ⭐Wayif sex porno filmi yüklenmiştir, Wayif
  en iyi kalitede full 4k Wayif porno seks videoları için alanımızı ziyaret edebilirsiniz.
  Porno NORA BARCELONA. TAMARAH DİX. NELLA JONES.

  LANA LOPEZ. BUDDY HOLLYWOOD. SASHA KNOX.

 68. oğul sevgisi

  XHamster’da 5 milyondan fazla Porno Videosunu ücretsiz izleyin.
  Yeni XXX tüp filmlerini çevrimiçi izleyin, seks fotoğraflarına göz atın, kızlarla xHamster’da sikişmek için çıkın!

 69. Amb Slot

  Amb Slotทดสอบเล่น ฟรี สามารถเข้ามา ท่องโลก ของพวกเราได้ ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ pg slot ออนไลน์ เกมส์ บาคาร่า คาสิโนออนไลน์มรเกมสนุกๆให้เล่นมากมาย รับรองความสนุก ปลอดภัย100%

 70. zmozero teriloren

  You are my intake, I own few blogs and infrequently run out from to post .

 71. zmozeroteriloren

  Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and in no way appear to get something done.

 72. zmozero teriloren

  Spot on with this write-up, I truly think this web site wants way more consideration. I’ll most likely be again to read rather more, thanks for that info.

 73. zmozeroteriloren

  Can I simply say what a relief to search out someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know methods to carry an issue to light and make it important. More individuals need to read this and understand this side of the story. I cant imagine youre no more in style since you positively have the gift.

 74. Pg Slot 1234

  Pg Slot 1234 เกมส์สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เล่นออนไลน์ ได้เงินจริง ได้เงินไว ภาพเกมส์สล็อตออนไลน์ pgslot แบบใหม่ ที่ภาพกราฟฟิคสวย สมจริงสมจัง

 75. eskort

  çok yararlı bir paylaşım olmuş teşekkür ederim çok işime yarıcak.

 76. Porn Videos jav porn porn karisini travestiye siktiriyor it is
  very difficult to find, but site administration did the impossible and collected sex videos.

  We are glad to inform you, you don’t have to search for long for the desired video.
  Below are the most bitter xxx videos with jav porn porn karisini
  travestiye siktiriyor in HQ. Only with us you can see hardcore porn where the plot.

 77. hglweb.com

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

 78. สล็อตฝากถอนวอเลท เว็บไซต์ตรง ไม่ว่าผู้เล่นหรือนักเสี่ยงดวงท่านใดจะมีทุนกี่บาท ทุกคนก็สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการพนัน pg สล็อตเว็บไซต์ตรงกับทางเว็บของพวกเราได้

 79. Howdy! This blog post could not be written any better!

  Looking through this post reminds me of my previous roommate!

  He continually kept talking about this. I most certainly will send this information to him.

  Pretty sure he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 80. menopause supplements prices without prescription
  organic supplements for women’s reproductive health
  menopause relief with fast shipping
  women’s supplements with no additives

 81. Pg slot เว็บใหม่ พวกเราเป็นเว็บไซต์สล็อต ไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่คนนิยมเล่นมากที่สุด จะต้องชูให้เว็บไซต์ PG-SLOT.GAME ยืน 1 เว็บไซต์ตรง pg slot วันนี้พวกเราอัปเดตเว็บไซต์ใหม่

 82. โปรโมชั่น PG SLOT โปรเด็ดเอาใจนักเล่นที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทางเว็บของเรา ด้วยโปรสุดพิเศษ ฝาก-ถอน เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีคอยให้บริการ

 83. pg slot

  Joker999 ที่ยอดนิยมคือเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในประเทศไทย ด้วยการเสนอเกม PG ที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงการให้บริการ

 84. index

  index index

  It is a beautiful photo with very good light-weight 😮

 85. reheell gurwn

  أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 86. seeber lawzend

  أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 87. gimo newbehar

  أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 88. heedii reebwar

  أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 89. dostan senar

  الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعو الى إعمام ضوابط تغيير العنوان الوظيفي. شكرًا لك..

 90. 토토안전나라

  what i do not understood is in fact how you aren’t really a lot greater nicely-preferred than you is probably right now. You are very shrewd. You apprehend as a result extensively with reference to this situation, produced me in my view believe it from quite a few various angles. Its like males and females aren’t involved except it’s some thing to accomplish with lady gaga! Your character stuffs top notch. All of the time cope with it up! What’s taking vicinity i’m new to this, i stumbled upon this i’ve discovered it in reality useful and it has helped me out loads. 토토안전나라

 91. very beneficial information shared in this text, nicely written! I could be reading your articles and using the informative guidelines. Searching ahead to examine such informed articles. Superb post! This submit has uncovered hidden treasures on blog commenting. Just saying thank you will no longer simply be enough, for the fantasti c lucidity in your writing. I can right away grasp your rss feed to stay knowledgeable of any updates . เพื่อนบาคาร่า

 92. 토토지존검증사이트

  thanks once more for all of the information you distribute,good publish. I used to be very interested in the article, it’s quite inspiring i should admit. I really like travelling you website considering i continually encounter interesting articles like this one. Extremely good activity, i substantially appreciate that. Do preserve sharing! Regards . that is the terrific mind-set, although is just now not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Clearly any method many thank you further to i had undertaking to sell your personal article in to delicius though it is reputedly a quandary the use of your records websites can you please recheck the idea. Thanks yet again 토토지존검증사이트

 93. 먹튀클래스토토검증

  what i don’t understood is in truth how you are not in reality loads greater smartly-favored than you will be now. You are very sensible. You recognize therefore appreciably in phrases of this subject matter, produced me in my view imagine it from a number of various angles. Its like women and men aren’t concerned unless it’s one issue to do with lady gaga! Your private stuffs superb. All the time cope with it up! We stumbled over here distinctive web web page and thought i might as well test things out. We’re a set of volunteers and beginning a brand new scheme in our community. 먹튀클래스토토검증

 94. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck. Great post. I was constantly checking this article and I am impressed! Extremely helpful information, especially the main part. I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Good luck and Thank you! I think this is among the most vital information for me. And I’m glad to read your article. I am glad to share a brilliant post. Do you also check our article . I think this is among the most vital information for me. And I’m glad to read your article. Also, I am glad to share a brilliant post 먹튀대피소 검증업체

 95. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck. Great post. I was constantly checking this article and I am impressed! Extremely helpful information, especially the main part. I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Good luck and Thank you! I think this is among the most vital information for me. And I’m glad to read your article. I am glad to share a brilliant post. Do you also check our article . I think this is among the most vital information for me. And I’m glad to read your article. Also, I am glad to share a brilliant post 먹튀뱅크검증커뮤니티

 96. This was truly a welcoming post. Much appreciated! Thank you Regards . Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. I think this is an enlightening post and it is extremely helpful and educated. in this way, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. 먹튀검증프렌즈 검증업체

 97. sdasdas

  This is my first time i visit right here. I discovered so many wonderful sion thanks won’t sincerely be ok, for the fantastic lucidity for your article. i will legitimately get your rss to stay knowledgeable regarding any updates. high-quality work and much accomplishment on your commercial enterprise endeavors 토토궁검증업체

 98. 스포츠토토

  Ibest post. I take a look at some thing more difficult on completely specific blogs everyday. Thank you for taking the time to speak about this, i sense strongly approximately it and love studying more in this subject matter. If possible, as you advantage understanding, might you thoughts updating your weblog with extra statistics? It’s far extremely beneficial for me . i am normally to blogging i genuinely respect your content material. Your content material has absolutely peaks my hobby. I can bookmark your website online and hold checking for brand new data. Cool submit. There’s an difficulty together with your site in chrome, and you may need to test this… the browser is the market chief and a good detail of people will omit your tremendous writing due to this trouble. This is very educational content and written properly for a trade. It is pleasant to peer that a few people nevertheless understand how to write a high-quality submit.! Whats up there, you’ve got completed an first rate process. I’ll absolutely digg it and in my opinion advise to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website. This may be superb plus meanful. This could be interesting web site. Leading is as a substitute available element. You could have seriously made it simpler for many individuals who appear to check web site and supply these oldsters usefull facts and information. 스포츠토토

 99. 스포츠토토

  Those varieties of leisure video games were no longer that sensible when the actual idea become first getting used. Much like other types of technological innovation, video games way too have needed to grow by using many ages. This itself is testimony closer to the fast boom and development of video video games . I am happy to be a visitor of this arrant site ! , appreciate it for this rare info ! There’s a lot in this text that i would never have thought of by myself. Your content material gives readers things to consider in an interesting way. Such web sites are important due to the fact they provide a massive dose of beneficial data . Thank you with regard to publishing this kind of high-quality submit! I found your web page best for my personal necessities. It has incredible in addition to beneficial articles. Keep the tremendous function! I am usually to blogging and i also in reality respect your website content continuously. Your content has in reality peaks my hobby. 스포츠토토

 100. 카지노

  You really have fantastic stories. Cheers for sharing with us your blog. I would really like to thank you for the efforts you’ve installed penning this internet web page. I’m hoping the equal excessive-grade site post from you in the imminent additionally. Simply your innovative writing competencies has stimulated me to get my own weblog now. Actually the running a blog is spreading its wings fast. Your write up is a excellent instance of it. Exquisite submit! I’m virtually on the point of across this records, is very beneficial my friend. I really like evaluation desires which understand the price of passing at the notable strong asset futile out of pocket. I virtually worshiped inspecting your posting. Grateful to you! Commonplace visits recorded right here are the most honest method to fee your power, that’s the motive why i’m keeping off to the website everyday, hunting down new, fascinating records. Many, bless your heart! I discovered your this publish whilst taking a gander at for some associated facts on blog search… It’s a not all that horrendous publish.. 카지노

 101. 토토

  I found so many thrilling matters in this particular weblog, one thing i would like to request you that please keep posting such type of informatics blog. You’ve got a great factor here! I absolutely trust what you have said!! Thank you for sharing your perspectives… Wish more human beings will read this article!!! Surely inspired! Everything could be very open and very clean clarification of issues. It includes in reality facts. Your website could be very valuable. Thanks for sharing. Just announcing thank you will now not simply be sufficient, for the fantasti c lucidity for your writing. I’m able to immediately snatch your rss feed to live knowledgeable of any updates . Nicely, this were given me wondering what other exercises are top for those of us who discover ourselves on the street or have confined system alternatives. I study a article underneath the equal name some time in the past, but this articles fine is a whole lot, plenty better. The way you do this. Exquisite activity for publishing one of these beneficial net website online. Your internet log isn’t handiest beneficial however it’s miles moreover without a doubt innovative too. 토토

 102. 토담토담토토

  I simply couldn’t go away your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual provide on your visitors? Is gonna be back frequently in order to inspect new posts. I found your blog via Google while searching for first aid for a heart attack and your post looks very interesting for me. This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Great post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Bless you! 토담토담토토

 103. I really appreciate starting this up. Your website is one area that is needed on the net. Totally a helpful project for bringing new things for the web! I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. 모두의토토검증업체

 104. I really appreciate starting this up. Your website is one area that is needed on the net. Totally a helpful project for bringing new things for the web! I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. 토토시대 먹튀검증

 105. Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . It’s difficult to get knowledgeable individuals during this topic, however, you seem like what happens you are referring to! Thanks . Nice post. I discover some thing tougher on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and employ something there. I’d would prefer to apply certain with the content on my own weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide a link on your internet weblog. Appreciate your sharing. fantastic points altogether, you simply received emblem reader. 토토하이 먹튀검증커뮤니티

 106. sdsada

  Pretty good post. I just stumbled upon yrite-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great post. Cool article it’s really. Friend on mine has long been awaiting just for this content. 토토사이트먹튀

 107. 토스타검증커뮤니티

  I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up . Thanks for sharing this information to increase our knowledge. Looking forward for more on your site. Here is such an amazing check this out now you can get this with special discount and with free shipping as well. This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff. 토스타검증커뮤니티

 108. 안전지대 토토

  i’m glad to find out such huge numbers of precious records here inside the post. We want training session extra techniques in such way. A debt of gratitude is in order for sharing. Fantastic blog! I should need to thank for the undertakings you have made in growing this post. I am believing a comparable first-rate work from you in a while moreover. I anticipated to thank you for this destinations! Thankful for sharing. Top notch locations! I clearly experience without a doubt studying all of your weblogs. Truly wanted to tell you that you have human beings like me who appreciate your paintings. Truly a remarkable submit. Hats off to you! The information that you have supplied may be very beneficial. I want you to thank in your season of this extremely good examine!!! I definately recognize each and every piece of it and i have you ever bookmarked to observe new stuff of your blog an unquestionable requirement read weblog! Cool you inscribe, the info is certainly salubrious similarly charming, i’ll give you a connect to my scene . The publish could be very wonderful around the arena many humans want to read this form of publish i am additionally a part of them and after the analyzing give correct evaluations . 안전지대 토토

 109. 먹튀검증백과커뮤니티

  amazing post! We’re linking to this first-rate content material on our site. Hold up the wonderful writing. Superb article! We are linking to this specially brilliant publish on our internet site. Keep up the coolest 먹튀검증백과커뮤니티

 110. 카지노

  It’s a great and helpful piece of information. I am glad that you simply shared this information with us. I also refer to our article about these sources are trustworthy to use as tools for research. thank you so much for sharing this, it is extremely useful. Thanks again . Thanks for providing such good training. & Thank you for giving us such a great information. Thank you for sharing the information. Looking for such more content in the future. I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. 카지노

 111. sdsad

  an excellent percentage! I’ve just forwarded thjust desired to provide you a brief heads up! Besides that, brilliant website online! 토신사 먹튀검증업체

 112. 검증나라

  when you are ready doing the whole thing we’ve mentioned in the preceding paragraphs, that’s thinking about your buying list with careful making plans accuracy, finding the medication you require take into account that we’ve got a excellent number of sildenafil drugs, which can be well-known viagra drugs in their specific variants, bureaucracy and dosages and sending them to the buying cart, you’ll be redirected to the page along with your private info. When i have time i will be lower back to study a lot greater, please do preserve up the once i look at your weblog in chrome, it seems nice but while commencing. 검증나라

 113. what i don’t understood is in reality how you’re not certainly much greater well-preferred than you may be now. You’re very wise. You understand therefore substantially with regards to this situation, produced me in my opinion consider it from such a lot of various angles. Its like women and men aren’t concerned until it’s miles one element to do with female gaga! Your character stuffs great. Usually deal with it up! You’re well-favored than you might be proper now. 온카맨검증커뮤니티

 114. Ava

  Online slot pg game is a money making game that has the most jackpot. can change you into a new millionaire quickly Apply for membership to play games 24 hours a day, receive free credit bonuses every day here.

 115. يمكن للعملاء الاعتماد على الخبرة الفنية لمصنع إيليت بايب Elite Pipeودعم العملاء المخصص لمساعدتهم في اختيار التركيبات الأنسب لاحتياجاتهم الخاصة.

 116. carrogate

  The Elitepipe Plastic Factory’s manufacturing facilities are equipped with state-of-the-art machinery, enabling efficient production processes and consistent product quality. Elitepipe Plastic Factory

 117. The Elitepipe Plastic Factory in Iraq serves as a catalyst for infrastructure development, providing the market with superior HDPE, uPVC pipes, and fittings that contribute to the growth and success of various sectors. Elitepipe Plastic Factory

 118. يعمل مصنع إيليت بايب Elite Pipe في العراق كمحفز لتطوير البنية التحتية ، حيث يزود السوق بأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب uPVC والتجهيزات التي تساهم في نمو ونجاح مختلف القطاعات.

 119. تم تصميم تركيبات المصنع من البولي فينيل كلوريد (uPVC) مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ، مما يضمن اتصالات آمنة ومحكمة تقلل من مخاطر التسرب أو الأعطال. إيليت بايب Elite Pipe

 120. احجامه

  تخضع تجهيزات مصنع إيليت بايب Elite Pipeلعمليات مراقبة جودة صارمة للتأكد من أنها تلبي متطلبات الأداء والمتانة الأكثر صرامة.

 121. frialen

  يعمل مصنع إيليت بايب Elite Pipe في العراق كمحفز لتطوير البنية التحتية ، حيث يزود السوق بأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب uPVC والتجهيزات التي تساهم في نمو ونجاح مختلف القطاعات.

 122. gkwithfaisal.com

  Elitepipe Plastic Factory’s fittings undergo rigorous quality control processes to ensure that they meet the most stringent performance and durability requirements. Elitepipe Plastic Factory

 123. Whether it’s a loss from playing the สล็อต 168 เว็บตรง game directly or loss from unintentional loss, such as being cheated from the web service Faulty deposit system And being cheated by third parties, etc. Choosing to play slot games on the direct website is therefore a new alternative That will significantly reduce the risk of losing investments, especially losses from unintentional occurrences Ah, there will be difficulties. Because nowadays Searching these sites via Google may not be as effective as in the past. Searching for a direct website through the term “direct slots”, you may find the top sites on the Google page that are not real or natural. that actually serves But choosing a reliable website and real service may have to look at many factors

 124. Iraq factory

  يتجلى التزام المصنع بالاستدامة البيئية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وممارسات التصنيع الموفرة للطاقة. إيليت بايب Elite Pipe

 125. إن تركيبات uPVC التي ينتجها مصنع إيليت بايب Elite Pipe مقاومة للغاية للتآكل ، وتوفر حلولاً موثوقة وخالية من الصيانة لأنظمة الري والسباكة.

 126. بايب تركي

  تم تصميم تركيبات إيليت بايب Elite Pipe لتكون سهلة الاستخدام ، مما يسهل التثبيت السهل ويضمن صيانة خالية من المتاعب طوال عمرها الافتراضي.

 127. مصنع HDPE

  The factory’s adherence to environmental sustainability is demonstrated through their use of eco-friendly materials and energy-efficient manufacturing practices. Elitepipe Plastic Factory

 128. nagagames

  สล็อต ถอนไม่อั้น เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 129. naga game slot

  สล็อต pg ฟรี 2021 ทดลองเล่น เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 130. naga slot

  PG SLOT เว็บใหม่ เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 131. naga slot

  สล็อตเว็บใหม่ auto เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 132. nagagame

  ทางเข้าpg slot auto wallet เว็บพนันนออนไบน์เปิดใหม่ระบบทันสมัย โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมาย ระบบ ฝากถอน ออโต้ แอดมินบริการตลอด 24ชม สมัครวันนี้รับโบนัสทันที 100%

 133. مع مجموعة واسعة من التركيبات ، بما في ذلك الأكواع ، المحملات ، الوصلات ، وأكثر من ذلك ، يقدم مصنع إيليت بايب Elite Pipe حلولًا شاملة لأنظمة وتركيبات الأنابيب المختلفة.

 134. مواسير hdpe

  ينعكس التزام المصنع بالابتكار في جهود البحث والتطوير المستمرة لتحسين تصميم ووظائف تركيبات HDPE و uPVC الخاصة بهم. إيليت بايب Elite Pipe

 135. pendik escort

  There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

 136. pe100

  كمورد موثوق به في صناعة البلاستيك ، أنشأ إيليت بايب Elite Pipe شراكات طويلة الأمد مع العملاء الذين يقدرون منتجاتهم عالية الجودة وأدائهم الموثوق.

 137. انابيب upvc

  As a trusted supplier in the plastic industry, Elitepipe Plastic Factory has established long-term partnerships with clients who value their high-quality products and reliable performance. Elitepipe Plastic Factory

 138. يتجلى تفاني المصنع في الجودة في الأداء المتفوق لأنابيب HDPE ، والمعروفة بقوتها ومتانتها الاستثنائية.

 139. Jani

  Hello to every one, the contents existing at this web page are genuinely remarkable for people experience, well,
  keep up the good work fellows.

 140. Flynn

  I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I really enjoyed the usual info a person provide in your
  visitors? Is gonna be again steadily to investigate cross-check new posts

 141. Carlos

  It’s awesome to go to see this web page and reading the views of all friends
  concerning this piece of writing, while I am also eager of getting knowledge.

 142. pg-slot.game

  ทางเข้าxo แจ็คพอตแตก แจกเยอะที่สุด เป็นเกมพนันที่มีรางวัล Lucky Jackpot แล้วหลังจากนั้นก็ Free SPIN ออกหลายครั้งสุดๆอีกเกมที่ บอกได้เลยว่าคุ้มทุกหนปากทางเข้าสล็อต xo เกม สล็อต

 143. enakbet login

  Hey there I am so glad I found y᧐ur weblog, І resally found yοu by error,
  ԝhile Ι was browsing ⲟn Google fⲟr somеthing else, Anyhoᴡ I am heгe now and would just like tߋ
  say thanks a lot for a tremendous post аnd a all roubd thrilling
  blog (Ӏ also love the theme/design), I don’t һave tіme to lok oveг it all at the mοment but I have saved it and also addеɗ your RSS feeds, so
  ѡhen I have time I will be back to reаd much
  more, Ρlease do kеep up the fantastic jo.

  Feel free tо visit mmy web site enakbet login

 144. meherpurbarta.com

  If the scales do not loosen simply, you need to consider rubbing a small amount of mineral oil onto your babys scalp and letting it set for a couple of minutes to soak into the scales.

  The oil is considered a supreme healer of both the body
  and soul, and it is rather easy to make use of with basic pure healing methods.
  Thai massage Luxembourg offers you a mixture of yoga, acupuncture and healing
  by means of Ayurveda. All pure Rose oils are special for these extraordinary causes: It takes an unbelievable quantity
  of flowers to make even the tiniest amount of oil
  — on average, the yield of essential oil is 1:8000.
  For every 8000 pounds of flowers, 1 pound of oil is produced, thus being
  probably the most concentrated pure aromatics (Melissa, also an exceptionally potent
  healing oil is one other example of such a focus). Peanut oil can be utilized in spas
  for therapeutic massage. Currently providing a 300-hour, state-mandated curriculum in fundamental therapeutic massage therapy, the Texas Massage Institute prepares
  candidates to develop into certified massage therapists.
  Additionally, Texas Massage Institute offers a spa certification program that entails fingers-on instruction in theory, hydrotherapy,
  pathology, enterprise, therapeutic massage and bodywork, and ethics.
  A 5 to 10% dilution is most frequently used for personal perfume, a 1 to 3% dilution as a therapeutic massage oil, and a 1 to 2% dilution and beauty care
  preparations.

  Here is my webpage; meherpurbarta.com

 145. There are various dissimilar providers offered by the
  escort service provider. An escort is here to offer you different
  services, and you have to decide the service you want them to supply.
  If you want to go for an extended trip and wish someone to accompany you then you will
  need to contact escort women Mahipalpur Delhi,
  they are at all times ready to exit with you and make your tour more pleasing.
  Mahipalpur Escort services always offer you what you need.
  Trust us; that is one fun clip you don’t want to miss.
  Perfect Experience With Glamorous Russian Escorts Dwarka Firstly, we
  wish to welcome you to the world of relaxation the place
  an international blonde may be booked for sitting on your lap.
  Yet another to have a look at is World Escort Guide – they’ve nice costs and are considerably high in search rankings within the cities they
  function in, but they aren’t in that many US cities. Similarly, United States
  used 10 non-rigid airships in World War II. Our Russian escorts Dwarka babes are prepared for providing you with unbelievable moments that you
  will remember for the remainder of your lives.

  my blog :: דירות דיסקרטיות בתא

 146. Patients new to therapeutic massage therapy should be suggested to check their blood sugar earlier than and/or after classes and likewise keep a supply of excessive-sugar snack
  helpful in case of a hypoglycemic episode.26 Common symptoms of hypoglycemia embrace
  complications, blurred imaginative and prescient, tingling in extremities, and increased perspiration. Therapeutic makes use
  of include mobilization of intertissue fluids, discount or modification of edema, improve of local blood movement, decrease of muscle soreness and
  stiffness, moderation of pain, facilitation of relaxation, and
  prevention or elimination of adhesions. Antidiabetic Agents:
  The implications of massaging a shopper with diabetes will
  be vital since therapeutic massage therapy has been shown to lower blood
  glucose.26 This poses a challenge since homeostasis might not
  be maintained between the affect of the medications and the impact of the massage therapy and should
  probably trigger a hypoglycemic episode. Approximately 20% of patients will develop a dry continuous cough with these brokers and lying in a supine
  constructive can aggravate these coughing episodes.

  Intake of frozen food, fried meals, cold drinks, chilled water, and seasonal adjustments result in cold and cough.

  Here is my site; דירות דיסקרטיות קוקסינל

 147. Reggie

  Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your
  great posts, have a nice day!

 148. Its like you read my mind! You appear to know a
  lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message
  home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

Leave a Reply